gm

Program stypendialny firmy Generiks „Generacja Młodych” to inicjatywa wspierająca rozwój studentów i uczniów kierunków ogrodniczo- sadowniczych. Celem akcji jest mobilizacja i chęć zaangażowania młodych adeptów w idee tworzenia nowej generacji jakości. Firma Generiks pragnie umożliwić młodym ludziom realizację ich planów naukowych, a także przyczynić się do powiększenia grona wysokiej klasy specjalistów.

14 października podczas uroczystości Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. S. Reymonta w Rawie Mazowieckiej i Dnia Edukacji Narodowej, firma Generiks po raz pierwszy  wręczyła stypendia naukowe w ramach programu „Generacja Młodych”.