Control pH

Dostępne opakowania: 1 L / 5 L

Adiuwant – koncentrat powodujący kwaśny odczyn cieczy roboczej. Preparat poprzez obniżenie pH cieczy wpływa na poprawę trwałości substancji aktywnej przy zabiegach środkami ochrony roślin.

Zaleca się stosowanie CONTROL pH z fungicydem KAPŁAN 80 WG.

DAWKA:
woda twarda
0,6 L – 0,7 l/1000 l roztworu
woda średniotwarda
0,3 L – 0,5 l/1000 l roztworu