FENIKS 069 EW

Feniks 069 EW - Kanister 5 l

Dostępne opakowania: 1 L / 5 L

Fenoksaprop-P-etylu 69 g/L

FENIKS 069 EW jest herbicydem w postaci emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania wybranych rocznych chwastów jednoliściennych w jęczmieniu jarym i pszenicy ozimej. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fenoksaprop-p-etylu zaliczana jest do grupy A. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.