NICORN 040 SC

Dostępne opakowania: 1 L / 5 L

Nicosulfuron 40 g/L

Produkt Nicorn 040 SC jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin.