HUMI BROWN GOLD

Dostępne opakowania: 5 L

Humi Brown Gold to organiczny nawóz w formie zawiesiny zawierający kwasy humusowe: huminowe i fulwowe otrzymane z leonardytu z dodatkiem węgla brunatnego.
Humi Brown Gold podany w formie oprysku na glebę, poprawia jej żyzność, poprzez poprawę struktury gleby i zwiększenie zdolności zatrzymywania wody i składników pokarmowych.

SKŁAD:
Azot (N) co najmniej 0,2% m/m
Potas (K2O) co najmniej 0,5 % m/m
Kwasy huminowe co najmniej 65% m/m
Kwasy fulwowe co najmniej 15% m/m
Substancja organiczna 50% s.m.

ZASTOSOWANIE:
Rośliny rolnicze
Rośliny warzywne

DAWKA:
20 l/ha