KAPŁAN 80 WG

Dostępne opakowania: 1 kg / 10 kg

Kaptan 80%

Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi. Środek można stosować podczas całego sezonu wegetacyjnego. Jest przeznaczony głównie do ochrony upraw jabłoni przed parchem jabłoni. Preparat działa zapobiegawczo w dawce 1,9 kg lub interwencyjnie w dawce 2,8 kg zastosowany do 36 godzin od zaobserwowania pierwszych objawów infekcji. Zawiera on 80% kaptanu (związek z grupy ftalimidów), który doskonale sprawdził się w ochronie upraw sadowniczych, warzywnych i ozdobnych między innymi przed takimi chorobami jak: parch jabłoni i gruszy, gorzka zgnilizna, brunatna zgnilizna drzew pestkowych i ziarnkowych, szara pleśń czy antraknoza.