MAX FULVICK

Dostępne opakowania: 1 kg

MAX FULVICK jest nawozem zawierającym potas oraz kwasy fulwowe pochodzenia roślinnego. Jest on całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Przeznaczony jest do zasilania dolistnego roślin lub stosowania poprzez system nawodnieniowy (fertygacja). Może być stosowany w uprawie roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych na wszystkie rodzaje gleb. Zalecany szczególnie
w warunkach niedoboru wody w glebie.

ZAWARTOŚĆ:
Potas (K2O) – co najmniej 10% m/m
Zawartość substancji organicznej-co najmniej 65% s.m.
Kwasy fulwowe – co najmniej 40% m/m

ZASTOSOWANIE:
Drzewa owocowe, rośliny jagodowe
Rośliny warzywne, rośliny rolnicze: zboża, rzepak, kukurydza

DAWKA:
Dolistnie: 0,4 kg/ha – 1 kg/ha
50 – 350 g/100 l wody
Fertygacja: 2 kg/ha – 5 kg/ha