MAX UNIQUE HUMATE 100

Dostępne opakowania: 0,5 kg / 5kg / 25kg

MAX UNIQUE HUMATE 100 jest nawozem całkowicie rozpuszczalnym w wodzie, bazującym na związkach humusowych (kwasach huminowych i fulwowych), pozyskiwanych z leonardytów. Przeznaczony jest do stosowania w polowej uprawie roślin rolniczych, a także w uprawach roślin sadowniczych i warzywnych. Może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb. Stosuje się go jako oprysk gleby celem poprawienia jej fizyko-chemicznych właściwości lub dolistnie aby polepszyć odżywiania roślin potasem.

ZAWARTOŚĆ:
Zawartość substancji organicznej co najmniej 50% s.m.
Kwasy huminowe – co najmniej 45% m/m
Kwasy fulwowe – co najmniej 35% m/m
Potas (K2O) – co najmniej 9% m/m

ZASTOSOWANIE:
Drzewa owocowe, rośliny jagodowe
Rośliny warzywne, rośliny rolnicze
Szkółki w uprawie polowej

DAWKA:
Dolistnie: 150 – 300 g/100 l wody
Doglebowo: 3 kg/ha – 10 kg/ha