ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

Środki ochrony roślin: skuteczne insektycydy, fungicydy oraz herbicydy

Oferujemy skuteczne środki ochrony roślin służące do zwalczania chorób roślin i szkodników. Jesteśmy dystrybutorem różnorodnych preparatów: insektycydów, fungicydów oraz herbicydów, zawierających takie substancje czynne jak m.in. acetamipryd, chlorsulfuron, kaptan, czy chlopyralid. Zwalczanie chorób i szkodników jest efektywne tylko wtedy, gdy zastosujemy odpowiedni preparat w ściśle określonym terminie. Aby mógł on przynieść oczekiwany skutek, konieczne staje się odpowiednie zidentyfikowanie problemu. Oferujemy środki grzybobójcze i chwastobójcze m.in. na chwasty w pszenicy oraz rzepaku, a także na parcha w jabłoni, czy też gruszy. Zapewniamy tak skuteczne produkty, jak Nicorn 060, Piorun 200 SL, Chlorsulfuron 75 WG, MCPA 300 g/L oraz wiele innych.

NOTA

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.