Superomix

Dostępne opakowania: 1 L / 5 L / 10 L / 20 L

50% wodny roztwór soli sodowej kwasu alkilobenzeno-sulfonowego: 10 %

Środek powierzchniowo czynny o właściwościach zwilżających i zwiększających przyczepność przeznaczony do stosowania zwłaszcza ze środkami ochrony roślin (herbicydami, fungicydami, insektycydami), dla których zalecane jest stosowanie z dodatkiem środka powierzchniowo czynnego zwiększającego przyczepność. SUPEROMIX zalecany jest do stosowania w zabiegach agrotechnicznych na dużych powierzchniach uprawnych oraz w produkcji zamkniętej, tj. szklarnie, tunele foliowe, pieczarkarnie, itp.

DAWKA: 50 ml/100 l