Rozbudowa Działu B+R Generiks sp. z o.o. sp. k.

Cele projektu:

Celem projektu jest podniesienie potencjału badawczego działu B+R Generiks sp. z o.o. sp. k. poprzez zakup infrastruktury B+R oraz rozbudowę powierzchni laboratoryjnej. Planowane do realizacji w ramach projektu zadania inwestycyjne mają na celu przystosowanie laboratorium Generiks do prowadzenia prac B+R umożliwiających opracowanie i wprowadzenie do oferty nowych lub znacząco udoskonalonych nawozów o działaniu biostymulującym, biostymulatorów oraz roślinnych regulatorów wzrostu.

Planowane efekty:

Wynikiem projektu będą przeprowadzenia przez Generiks sp. z o.o. prace badawczo- rozwojowe nad nowego rodzaju nawozami, które po wdrożeniu rezultatów prac skierowane będą do gospodarstw rolnych zajmujących się uprawą różnego rodzaju roślin, jako grupy docelowej odbiorców projektu.

Wartość projektu: 3 119 280,00

Wkład Funduszy Europejskich: 1 394 800,00