Wprowadzenie na rynek innowacyjnego nawozu doglebowego o nowych parametrach fizykochemicznych i cechach użytkowych

Cele projektu:

Celem operacyjnym projektu jest umożliwienie firmie Generiks Sp. z o. o. Sp. k. rozpoczęcia produkcji i wprowadzenia na rynek innowacji produktowej: nawozu doglebowego, poprawiającego strukturę i właściwości gleby, ograniczającego skutki suszy, opartego na kwasach humusowych i odpadowej frakcji węgla brunatnego. Rozpoczęcie wytwarzania innowacyjnego nawozu będzie możliwe dzięki wdrożeniu do działalności Wnioskodawcy nowego procesu produkcyjnego.

Planowane efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia efektywności lokalnego i krajowego sektora rolniczego, poprzez zaoferowanie odbiorcom innowacyjnych nawozów, których receptura jest autorską koncepcją wnioskodawcy.

Wartość projektu: 589 170,00

Wkład Funduszy Europejskich: 263 450,00 zł